Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Projektets hjemmeside:

www.styrket-indsats.dk

(Her kan man læse mere om projektet og dets metode og succeskriterier samt tilmelde sig projektets nyhedsbrev)

Om Styrket Indsats

Styrket Indsats er et initiativ finansieret af Egmont Fonden, hvor 15 døgntilbud over en periode på 2 år vil arbejde med at øge anbragte børn og unges muligheder for uddannelse.

Målet er, at markant flere anbragte børn og unge skal få Folkeskolens Afgangsprøve og overgå succesfuldt til en ungdomsuddannelse. Samtidig skal børnene og de unge opleve en øget trivsel og færre konflikter.

Projektet følges bl.a. af de fem Socialtilsyn, FADD, LOS, Børns Vilkår, FBU, Dansk Socialrådgiverforening og KL.

Hvad skal der ske i projektet?

Medarbejdere og ledere fra de deltagende døgntilbud vil sammen arbejde på dels at skabe en mere nuanceret forståelse af, hvorfor det er svært for anbragte børn og unge at gennemføre folkeskolen og overgå til ungdomsuddannelse, og dels opdage og udbrede positiv praksis - de skjulte løsninger, hvor vi lykkes med at støtte børnene til en succesfuld skolegang.

Projektet tager udgangspunkt i metoden "Positiv Afvigelse", hvor man fokuserer på de historier hvor vi lykkes og de erfaringer der ligger gemt heri. De deltagende døgntilbud vil altså dykke ned i de ressourcer, der rent faktisk er tilstede i og omkring børnene, og se på hvad der lykkes og hvordan det lykkes for dem, der får en afgangsprøve og overgår til en ungdomsuddannelse. Det kan fx betyde, at man finder frem til, hvilke faktorer, der gør, at nogle børn lykkes med at følge med fagligt og trives i skolen på trods af, at de har de samme sociale problemer som andre børn, der ikke lærer og trives i skolen.

Centralt i projektet står de deltagende døgntilbud og deres børn og unge, men problemets komplekse natur betyder, at interessenter som forældre, venner, skolen, kommuner, fritidstilbud m.m. inviteres med i processen for at skabe reelle og bæredygtige forandringer.

I kan læse mere om projektet på hjemmesiden:

www.styrket-indsats.dk

Om Opholdsstedet

​Fonden Åstedet er et opholdssted, der tager hånd om den enkelte og giver denne udfordringer, der passer til den enkeltes niveau.​ Vi har fokus på altid at omvende de negative forventninger til positive i form af succesoplevelser og dermed styrke den positive selvfølelse.

Læs folder →​