Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Visitation

I forbindelse med visitation er det vigtigt at komme så tæt på den unges situation, baggrund og netværk som muligt. I visitationen er det vigtigt at møde den unge og fortælle om vores tilbud.

Den unge skal tidligst muligt føle sig "set" og føle tiltro til, at han/hun kan få den hjælp, der er brug for og at han/hun kan rummes af de voksne. En visitation skal tage individuelle hensyn. Det skal ideelt set være et tilvalg af hinanden med størst mulig tro på at "tingene" passer sammen.​​

I visitationsprocessen skeles der altid til om den unge vurderes at "passe ind" i det nuværende hus. 

Konkret forestiller vi os et forløb nogenlunde således, dog med mulighed for individuelle hensyn:

  • Henvendelse fra sagsbehandler/kurator - overordnet afklaring
  • Vi modtager uddybende materiale om den unge og hans/hendes situation
  • Åstedets vurdering: magter vi opgaven? Hvad er huset til lige nu?
  • Åstedet deltager i møde med ung, familie og sagsbehandler.
  • Den unge besøger Åstedet med familie, sagsbehandler/kurator
  • Tilbagemelding fra ung, familie, sagsbehandler efter et par dages overvejelse.
  • Indflytning efter aftale

Om Opholdsstedet

​Fonden Åstedet er et opholdssted, der tager hånd om den enkelte og giver denne udfordringer, der passer til den enkeltes niveau.​ Vi har fokus på altid at omvende de negative forventninger til positive i form af succesoplevelser og dermed styrke den positive selvfølelse.

Læs folder →​