Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Udviklingsbeskrivelse

Der laves årligt minimum 2 udviklingsbeskrivelser vedr. de unge.

Udviklingsbeskrivelserne tager afsæt i og er udarbejdet efter Barnets Reform (2011) hvorfor der lægges særligt vægt på:

  • Personlig udfoldelse
  • Kontinuitet i tilværelsen
  • Passende skolegang
  • Et sundere liv
  • Indføring i voksenlivet

De unge får altid mulighed for at gennemgå rapporten og tilføje deres perspektiver forud for afsendelse til sagsbehandler, forældre etc.​

Udviklingsbeskrivelsen udgør basis materialet for statusmøder. Disse møder afholdes 2-3 gange årligt hvor  - forældre, den unge, sagsbehandler, skole og medarbejdere fra Åstedet er deltagende.

Udviklingsbeskrivelsen er ligeledes udarbejdet på en måde der skaber konsensus ift. den unges handleplan som sagsbehandleren udarbejder.

Sidst men ikke mindst er udviklingsbeskrivelsen et særdeles vigtigt internt arbejdsredskab. Den skildrer de konkrete målsætninger for det pædagogiske arbejde og evaluerer den forudgående periode i arbejdet med og omkring den unge.​

Om Opholdsstedet

​Fonden Åstedet er et opholdssted, der tager hånd om den enkelte og giver denne udfordringer, der passer til den enkeltes niveau.​ Vi har fokus på altid at omvende de negative forventninger til positive i form af succesoplevelser og dermed styrke den positive selvfølelse.

Læs folder →​