Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Uddannelse/beskæftigelse​

Det er vigtigt at sikre kontakt til det omgivende samfund. Så vidt muligt skal den unge indenfor en overskuelig årrække kunne klare sig selv. Derfor samarbejder vi tæt med skole- og beskæftigelsestilbud, PPR og UU-vejledere.

Mange af de unge vi har været i berøring med, har været særligt udfordret i forhold til kravet om at gå i skole. Mange skift, negative erfaringer og stor usikkerhed, skaber en angst der hindrer den unge i at indgå i en stabil skolegang.

Sammen med den unge udforsker vi baggrunden for angsten. Derigennem søger vi redskaber til at skabe tryghed, opsætte håndgribelige krav og danne de håndterbare rammer der kan blive åbningen til at turde skolelivet igen.​​

I nærområdet findes almindelig folkeskole, to specialskoler, VUC og produktionsskole.

Om Opholdsstedet

​Fonden Åstedet er et opholdssted, der tager hånd om den enkelte og giver denne udfordringer, der passer til den enkeltes niveau.​ Vi har fokus på altid at omvende de negative forventninger til positive i form af succesoplevelser og dermed styrke den positive selvfølelse.

Læs folder →​