Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Organisation​

​Åstedet er en selvejende institution ejet af Fonden Åstedet. Bestyrelsen består af personer med forudsætninger indenfor undervisning, pædagogik, økonomi eller lokal tilknytning.

Bestyrelsen består pt. af Jesper Knudsen (formand),  Bente Nielsen og Tine D. Larsen. Det forventes at der i det nye år vil blive fundet endnu et medlem til bestyrelsen. 

Socialtilsyn Syd har ansvar for tilsyn med Åstedet mht. økonomi og pædagogik.

Af vedtægternes § 3 fremgår bl.a., at "formålet er almennyttigt/velgørende og at fondens formål er at drive socialpædagogisk virksomhed for unge med psykiske eller sociale problemer. Herunder personer der har været udsat for sociale eller følelsesmæssige svigt og/eller som har adfærds- eller udviklingsmæssige forstyrrelser som ADHD eller lignende.

Formålet søges opnået gennem etablering af opholdssteder, gennem etablering af bo-selv foranstaltninger og ved at arbejde for, at tidligere anbragte kan møde hinanden, dele oplevelser og udvikle erfaringer bl.a. gennem fælles oplevelser. Opholdstedet etableres i henhold til lov om social service § 49 stk.2, bo-selv delen efter lovens § 49 stk. 2 og 94.a. Fondens formål er også at udvikle de unge i forhold til at udvikle mere selvstændighed.​

Om Opholdsstedet

​Fonden Åstedet er et opholdssted, der tager hånd om den enkelte og giver denne udfordringer, der passer til den enkeltes niveau.​ Vi har fokus på altid at omvende de negative forventninger til positive i form af succesoplevelser og dermed styrke den positive selvfølelse.

Læs folder →​