Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Links

www.tabuka.dk

​Tidligere anbragtes bud på kvalitet i anbringelser.

www.deanbragtesvilkar.dk

​De Anbragtes Vilkår er en netværksforening for børn og unge med anbringelsesbaggrund.

www.bornsvilkar.dk

Børnetelefonen, forældretelefonen, nyttig info om bisidder etc.

www.dukh.dk
DUKH rådgiver i sager mellem en borger og en myndighed

www.adhd.dk

ADHD-foreningen


www.los.dk
Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud.

www.Styrket-Indsats.dk

2-årigt projekt med fokus på anbragte unges muligheder for at tage en afgangseksamen

www.bhd.dk

Børnehjælpsdagen er en hjælpeorganisation som arbejder for anbragte børns vilkår.​

www.boernesagen.dk

​Børnesagen arbejder på at forbedre forholdene for anbragte børn og unge. ​

Om Opholdsstedet

​Fonden Åstedet er et opholdssted, der tager hånd om den enkelte og giver denne udfordringer, der passer til den enkeltes niveau.​ Vi har fokus på altid at omvende de negative forventninger til positive i form af succesoplevelser og dermed styrke den positive selvfølelse.

Læs folder →​