Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Udsatte unge som har behov for støtte til udvikling

Åstedet er et socialpædagogisk opholdssted, der modtager unge fra hele landet i alderen 12 -18 (22) år med psykiske, sociale, emotionelle og kognitive vanskeligheder som følge af omsorgssvigt, overgreb etc. Mange af vores unge har behov for efterværn efter endt anbringelse på opholdsstedet.

Åstedet tilbyder efterværn til unge i egen bolig. Også selv om de ikke har været indskrevet på Åstedet.

Forudsætningen for at der kan etableres efterværn gennem Åstedet, er at den unge som udgangspunkt skal ligge rimeligvis inden for samme målgruppe. 

Metode og tilgang til udsatte unge

Også i efterværn tages den pædagogiske metode afsæt i en individuel tilpasset behandlingsplan, som udarbejdes på baggrund af handleplanen. Gennem relationen søger vi at afdække de udfordringer og vanskeligheder som de unge har behov for støtte til at forandre.

Vi arbejder ud fra en neuroaffektiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik og har dermed fokus på de potentialer og iboende ressourcer som den enkelte unge rummer.

Åstedet bruger i vid udstrækning den motiverende samtale med afsæt i begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed som et redskab til udvikling og forandring.

Nærvær, tilgængelighed og autenticitet er vigtige elementer i dagligdagen – for derigennem at fremstå som en troværdig rollemodel.

Vi tilbyder de udsatte unge socialpædagogisk behandling - også i eget hjem.

Etableringen af et efterværn under Åstedet, kan have mange facetter. Nogen har brug for enormt meget og konkret støtte til både lavpraktiske opgaver såvel som støtte til forsat personlig udvikling. Andre er mere selvkørende i fx. husholdning, men har brug for støtte til fremmøde til samtaler, aftaler etc. 

Ingen er ens - og derfor findes der heller ikke kun en mulighed.

Al efterværn som Åstedet indgår i, er individuelt sammensat. Timeantal, opgavernes karakter og boform sammensættes i samarbejde med den unge og dennes sagsbehandler.

​.

​Har du spørgsmål eller vil du høre mere om Åstedet kan du se mere her på hjemmesiden, sende en mail til aastedet-aarup@stofanet.dk eller ringe på telefon 42 72 02 62.​

Om Opholdsstedet

​Fonden Åstedet er et opholdssted, der tager hånd om den enkelte og giver denne udfordringer, der passer til den enkeltes niveau.​ Vi har fokus på altid at omvende de negative forventninger til positive i form af succesoplevelser og dermed styrke den positive selvfølelse.

Læs folder →​